Aquest avís i informació legal regula l’ús de la web www.orguesarria.cat (d’ara endavant Web) que la Parròquia de Sant Vicenç de Sarrià posa a disposició dels usuaris d’Internet.

La Parròquia de Sant Vicenç de Sarrià te domicili al C/ Rector Voltà, 5 de  08034 Barcelona. Telefon 932 030 907 i email:  info@orguesarria.cat

Mitjançant la Web, la Parròquia de Sant Vicenç de Sarrià ofereix als Usuaris l’accés i la utilització de varis serveis i continguts relacionats amb la pròpia empresa com poden ser productes, situació, …

Obligació de fer un ús correcte de la Web i dels Serveis.

L’usuari es compromet a utilitzar la Web i els Serveis en conformitat amb la llei i el present avís legal així com la moral i les bones costums generalment acceptades i d’ordre públic.
L’usuari es compromet a utilitzar els continguts posats a disposició dels Usuaris en la web, entenen per aquests: els textos, imatges, gràfics, icones, tecnologia, software, links i els altres continguts audiovisuals o sonors, així com el disseny gràfic i el codi font (d’ara endavant Continguts), de conformitat amb la llei, i en particular, es compromet a abstenir-se de:
A. reproduir , copiar, distribuir, transformar o modificar els Continguts, sense autorització del titular dels drets corresponents.
B. suprimir, manipular o de qualsevol altra forma alterar el copyright i altres dades identificatives de la reserva de drets de ORGUE SARRIA o dels seus titulars.

Disponibilitat i continuïtat:
La Parròquia de Sant Vicenç de Sarrià  no garantitza la disponibilitat i continuïtat del funcionament de la Web i dels Serveis. Quant sigui raonablement possible, la Parròquia de Sant Vicenç de Sarrià avisarà prèviament de les interrupcions en el funcionament de la Web i dels Serveis.

LA PARRÒQUIA DE SANT VICENÇ DE SARRIÀ, EXCLOU AMB TOTA L’EXTENSIÓ PERMESA PER L’ORDENAMENT JURÍDIC QUALSEVOL RESPONABILITAT PELS DANYS I PERJUDICIS DE TOTA NATURALESA QUE PUGUIN SER LA CAUSA DE LA FALTA DE DISPONIBILITAT O DE CONTINUITAT DEL FUNCIONAMENT DE LA WEB O DELS SERVEIS, A LA DEFRAUDACIÓ DE LA UTILITAT QUE ELS USUARIS HAGUESSIN POGUT ATRIBUIR A LA WEB I ALS SERVEIS, A LA FIABILITAT DEL PORTAL I DELS SERVEIS, I EN CONCRET, TOT I QUE NO DE FORMA EXCLUSIVA, A LES ERRADES D’ACCÉS A LES DIFERENTS PÀGINES WEB