Els donatius son necessaris per fer front a les despeses de manteniment i logística dels concerts. Us agraïm anticipadament el vostre donatiu.

Els donatius a l’Església es poden desgravar en la declaració de la renda. Si teniu voluntat de fer la desgravació, ens ho heu de comunicar en el moment de fer el donatiu i facilitar les dades de NOM, COGNOMS I DNI per tal que la Parròquia pugui notificar-ho a Hisenda.

Hi ha diferents opcions per fer un donatiu :

  • Transferència bancària puntual al nostre compte corrent ES92 2100 0808 1302 0095 7598 indicant com a concepte NOM, COGNOMS I DNI.Si voleu rebut de la vostra donació, heu d’enviar còpia de comprovant bancari de la transferència a la Parròquia. Ens la podeu facilitar tant per correu ordinari, per correu electrònic a santvicenc181@arqbcn.cat ó entregar-lo personalment els dies de Despatx Parroquial ( dilluns –dimecres i divendres de 17.30h a 20 h ).
  • BIZUM DONATIVO ONG: 00687