Tub interior

60

Descripció

Els tubs interiors son els més nombrosos i els que conformen tota la riquesa sonora d’un gran orgue. Igual que les persones, cadascun te la seva propia veu, dona la seva propia nota, gracies a unes mesures i una configuració que els fa diferent de tots els altres.